PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ÚVĚRU

Podmínky pro získání úvěru

Úvěr je určen pro fyzické osoby v zaměstnaneckém poměru, důchodce a podnikatele, kteří splňují tyto podmínky:

  • Věk min. 18 let
  • Pravidelný zdroj příjmu (nevztahuje se na osoby na mateřské dovolené, ve zkušební a výpovědní lhůtě)
  • Občan ČR nebo
  • Občan EU po doložení následujících dokladů:
-  originální Potvrzení o výši příjmu
-  kopie OP
-  kopie Potvrzení o trvalém nebo přechodném pobytu na území ČR
-  doklad s adresou, která je uvedena v Potvrzení o pobytu (SIPO, faktura za telefon)
-  zaplacená složenka, výpis z účtu)


« Zpět do "Prodej na splátky"