POTREBNÉ DOKUMENTY SK

Doklady potrebné k vybaveniu úveru

Pre úver do 3400
  • 1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere
  • 1x vyhlásenie a poučenie o ochrane osobných údajov
  • 1x kópiu občianskeho preukazu
Pre úver nad 3400 € a u podnikateľov vždy, prosíme doložiť navyše
  • originál potvrdenia o výške príjmu (pokiaľ ste podnikateľ, tak ako potvrdenie o príjme prosím zašlite potvrdenie o podaní priznania za posledné zdaňované obdobie)
  • doklad prokazujúci trvalé či prechodné bydlisko. Takým dokladom môže byť výpis z účtu alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb (za elektrinu, plyn či telekomunikačné služby a pod.), zloženka SIPO

Adresa pre doručenie úverových dokumentov

Po schválení úveru nám všetky podpísané dokumenty zašlite na adresu:

Esell s.r.o.
Čechova 1634
256 01 Benešov u Prahy
Česko
« Späť do "Predaj na splátky"