POTŘEBNÉ DOKUMENTY

Dokumenty potřebné pro vyřízení úvěru

Při úvěru do 30.000,-Kč
  • Kopie platného občanského průkazu. Je vyžadována oboustranná čitelná kopie, nelze nahradit jiným dokladem a z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku i zřetelná podoba žadatele.
  • Kopie dalšího platného dokladu (řidičský průkaz, pas, zbrojní průkaz). Je vyžadována oboustranná čitelná kopie, musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku i zřetelná podoba žadatele. Jako náhradu lze akceptovat pouze „Veřejnou listinu o identifikaci fyzické osoby“ (vydává městský nebo obecní úřad).
  • Kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele. Doklad je vyžadován při jakékoliv formě úhrady splátek a měl by obsahovat jméno, (adresu), číslo účtu a datum vystavení. Nejsou akceptovány platební karty a kartičky s vepsaným číslem účtu.
  • 1x souhlas se zpracováním osobních údajů žadatele v souvislosti se žádostí o poskytnutí úvěru
  • 2x žádost / smlouva o poskytnutí úvěru


« Zpět do "Prodej na splátky"