PRÁVNÍ DOLOŽKA

Upozornění

Veškerý obsah publikovaný na webových stránkách www.esellgroup.cz provozovaných společností Esell s.r.o., je chráněn autorským zákonem, případně dalšími právy dotčených osob, firem a organizací.

Žádná část webových stránek www.esellgroup.cz provozovných společností Esell s.r.o., zejména popisky, veškeré vyobrazení produktů, bannery, informace, články, služby, atp., nesmí být žádným způsobem zkopírována, opsána, ofocena a jak koli použita bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv.